این درگاه برای اطلاع‌رسانی در باب همایش‌های سالانه سلجوقیان تاسیس شده است. همایش های مزبور به صورت سالانه در دو سطح ملی و بین المللی برگزار می شود. در سال نخست همایش در سطح ملی(اسفند 1400) و در سال بعد(1401ش) در سطح بین المللی برگزار خواهد شد. در هر همایش یک حوزه موضوعی از مسائل مهم دوره سلجوقیان مطرح و مورد بررسی صاحب نظران قرار می گیرد. رویکرد ما در انتخاب موضوع و طرح مباحث تاریخی این دوره به صورت بین رشته ای است.

نطر به این که موضوعات و مسائل تاریخی دوره سلجوقیان گسترده و پرشمار است و باید به صورت روشمند و مبسوط مورد تبیین قرار گیرد، از این رو روش های مختلفی برای طرح و بررسی موضوعات مختلف در پیش گرفته شده است و از جمله همایش ها و برنامه های جانبی مربوط در فواصل منظم فصلی و سالانه به اجرا درخواهد آمد. فعالیت بخش همایش ها و سمینارهای مزبور در این سایت اطلاع رسانی خواهد شد. هم چنین دبیرخانه دائمی همایش تاریخ ایران در دوره سلجوقیان(saljuqs.conf@ut.ac.ir) نیز راه دیگر ارتباطی محققان و مدیران این برنامه علمی است.  

همایش های مزبور توسط گروه تاریخ دانشگاه تهران طراحی و اجرا می شود. در این میان شماری از مراکز و موسسات علمی در داخل و خارج از کشور نیز همکاری خواهند داشت.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1400-12-18
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1400-12-20
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1400-12-22
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1400-12-20
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1400-12-20
تاریخ شروع همایش
1400-12-16
تاریخ پایان همایش
1400-12-17

همایش تاریخ اقتصادی ایران در دوره سلجوقیان(5-6ق/11-12م)

پوستر همایش

برگزار کنندگان

گروه تاریخ دانشگاه تهران


حمایت کنندگان

معاونت پژوهشی دانشگاه تهران

معاونت پژوهشی دانشگاه تهران